Katalog firem, vodovody a kanalizace, strana 2

Vodovody a kanalizace, vodohospodářská infrastruktura

| Strana 1 | Strana 2 |


Chodské vodárny a kanalizace a.s.

Adresa společnosti:
Bezděkovské předměstí 388
344 78 Domažlice

Kontaktní údaje:
Tel.: 379 792 311
E-mail: velkova@chvak.cz
Web: www.chvak.cz

Základní informace, činnost: Společnost Chodské vodárny a kanalizace a.s. komplexně zajišťuje provoz vodovodů. Dále provozuje čistírny odpadních vod, provádí údržbu a opravy kanalizace a odpadních sítí, realizuje vodohospodářské stavby jako kanalizační přípojky apod.


Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

Adresa společnosti:
Sedlec 195
332 02 Starý Plzenec

Kontaktní údaje:
Tel. nonstop: 377 966 426
E-mail: mala@kav-plzenec.cz
Web: www.kav-plzenec.cz

Základní informace: Společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. provozuje vodohospodářskou infrastrukturu skládající se z 15ti vodojemů, 80ti km vodovodních sítí a 2 650ti přípojek. V oblasti odpadních vod provozuje 14 čistíren. Do spravované kanalizační sítě je celkem připojeno 1 450 kanalizačních přípojek.


Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

Adresa společnosti:
M. Gorkého 11
794 01 Krnov

Kontaktní údaje:
Tel.: 554 610 641, 2
E-mail: kvak@kvak.cz
Web: www.kvak.cz

Základní informace, činnost: Společnost Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. poskytuje široký rozsah služeb pro kanalizační infrastrukturu, například: vysokotlaké čištění kanalizace tlakovou vodou, servisní práce na rozvodech kanalizace, tlakové zkoušky vodovodního potrubí, zkoušky těsnosti kanalizace, průzkum kanalizace kamerovým systémem atd.


Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace města Vrchlabí

Adresa organizace:
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí

Kontaktní údaje:
Tel.: 499 421 304
E-mail: info@mevakvr.cz
Web: www.mevakvr.cz

Základní informace: Organizace Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí zajišťuje v regionu dodávky pitné vody a provoz kanalizace odpadních včetně ČOV. 35 zaměstnanců provádí údržbu, dílčí opravy i celkové rekonstrukce vodovodů a kanalizací, řeší havarijní poruchy kanalizačních a vodovodních sítí atd.


Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Adresa společnosti:
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní údaje:
Zákaznická linka: 848 100 700
E-mail: info@ovak.cz
Web: www.ovak.cz

Základní informace, činnost: Společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. provádí následující činnosti při zajišťování správy městských kanalizací. Hlavní náplní je odkanalizování města Ostravy, provádění servisních oprav na všech veřejných kanalizačních sítích včetně kanalizací dešťových. Podnik poskytuje doprovodné služby pro firmy a občany jako čištění kanalizací a kanalizačních přípojek tlakovými vozy, monitorování kanalizační sítě a přípojek systémem OVAK, měření kvality odpadních vod apod.


Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Adresa společnosti:
Za Olšávkou 290
686 36 Uherské Hradiště

Kontaktní údaje:
Tel.: 572 530 111
E-mail: svkuh@svkuh.cz
Web: www.svkuh.cz

Základní informace: Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. se sídlem v Uherském Hradišti provozuje ve slováckém regionu kanalizaci v celkem 47 městech či obcích. Do spravované veřejné kanalizační sítě je připojeno téměř 100 tisíc obyvatel a délka této kanalizace činí 555 km. V oblasti čištění odpadních vod podnik spravuje 17 ČOV, čistíren odpadních vod. Dále společnost poskytuje a provádí celou řadu doprovodných služeb, nezbytných pro zajištění provozu vodovodů a kanalizací.


Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

Adresa společnosti:
Čsl. legií 37
339 01 Klatovy I

Kontaktní údaje:
Tel.: 376 356 222
E-mail: svk@svak.cz
Web: www.svak.cz

Základní informace: Společnost Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje vodovody a kanalizace včetně ČOV v Klatovech a dalších částech Plzeňského kraje. Zajišťuje výstavbu kanalizací a kanalizačních přípojek, provádí čištění kanalizace, opravy a rekonstrukce kanalizace atd.


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Adresa společnosti:
Studentská 328/64
360 07 Karlovy Vary

Kontaktní údaje:
Tel.: 359 010 111
E-mail: info@vodakva.cz
Web: www.vodakva.cz

Základní informace, činnost: Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. zajišťuje dodávky pitné vody a provoz kanalizací pro více než 90 měst a obcí. Podnik je strukturálně rozdělen na 21 provozních středisek. Provoz a údržbu kanalizací, kanalizační služby zabezpečují 2 kanalizační střediska: PS 09 – Kanalizační středisko sever v Karlových Varech na Mattoniho nábřeží a PS 29 – Kanalizační středisko jih ve Stříbře.


Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Adresa společnosti:
Mostníkovská 255
266 41 Beroun 3

Kontaktní údaje:
Tel.: 311 747 111
E-mail: vakberoun@vakberoun.cz
Web: www.vakberoun.cz

Základní informace, činnost: Společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. je největším provozovatelem vodovodů a kanalizací v regionu Praha – západ. Pitnou vodu dodává pro 84 tis. obyvatel, do provozované veřejné kanalizace je napojeno 55 tis. obyvatel. Délka obhospodařovaných kanalizačních sítí činí 391 kilometrů při celkovém počtu 13 296 kanalizačních přípojek. V oblasti údržby kanalizací podnik také zajišťuje doprovodné služby jako čištění kanalizace a přípojek vysokotlakovou metodou.


Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.

Adresa společnosti:
Ostravská 124/18
748 01 Hlučín

Kontaktní údaje:
Tel.: 595 042 369
E-mail: vakhlucin@vakhlucin.cz
Web: www.vakhlucin.cz

Základní informace: Společnost Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. zajišťuje regionální provoz vodovodní sítě, ČOV a kanalizace pro města: Hlučín, Darkovičky a Bobrovníky. Převážně jednotná veřejná kanalizace má celkovou délku 62,7 km. Prostřednictvím této kanalizační sítě je zabezpečován odvod odpadních vod od téměř 90% obyvatel v uvedeném regionu.


| Strana 1 | Strana 2 |

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK