Kanalizace v Brodku u Přerova úspěšně dokončena

Jak jsme vás nedávno informovali, v Brodku u Přerova probíhala rozsáhlá rekonstrukce kanalizace a vodárenské sítě. Realizace projektu začala v březnu 2012. V září 2013 byla výstavba ukončena a proběhlo slavnostní otevření nové čistírny odpadních vod a jednotné kanalizační sítě.

Nová kanalizace a ČOV v Brodku u PřerověVýznamná část díla – 85% je financována z Operačního programu Životního prostředí. Celková výše dotace z Evropských fondů činí 83,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že zkušební provoz ČOV a kanalizace byl zahájen v srpnu 2013, podařilo se úspěšně dodržet konečný termín stavby a možnost čerpání dotací se tak plně využije.


Důmyslný systém čerpadel a výtlačných řad nahradil gravitaci

Jelikož obec stojí na rovině, nebylo možné plynule odvádět odpadní vody přirozeným gravitačním spádem. Na 6ti km nové kanalizace bylo nutné vybudovat 5 čerpacích stanic napojených na kanalizační síť pomocí více než 3,5 km dlouhého systému výtlačných řad. Bez nich by nebylo možné odpadní vodu kanalizací dopravovat směrem k čistírně.

Čistírna neobtěžuje občany hlukem ani zápachem, neboť je situována na periferii obce ke státní silnici vedoucí do Dubu nad Moravou. Zpracovávat bude odpadní vody nejen z Brodku u Přerova, ale i z části obce Luková.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK