Cloaca Maxima – Velká stoka, je jedna z nejstarších kanalizačních sítí na světě. Složitý meliorační systém primárně sloužil k odvodnění neobyvatelné bažinaté oblasti starověkého Říma, ale zároveň se využíval jako kanalizace k odvádění odpadních vod z města.

Kanalizace Cloaca Maxima

Základy této městské kanalizace nechal kolem roku 600 př. n. l. položit 5. římský král Lucius Tarquinius Priscus. Dále ji rozšířil, prohloubil a do podzemí zavedl jeho syn Tarquinius Superbus (Zpupný), poslední z etruské dynastie římských králů, jehož vypuzení posloužilo ke vzniku Římské říše.


Z otevřené stoky se stal důmyslný kanalizační systém

Původní otevřené kanály byly pod úrovní terénu a sváděly vodu do údolí ze tří okolních kopců: Palatino, Campidoglio a Esquilino. Stoky vedly přes hlavní náměstí na Forum Romanum a ústily do řeky Tiber. S rozvojem města byla hlavní kanalizace Cloaca Maxima zakryta klenbou. Sbírala odpadní vodu z akvaduktů, veřejných fontán, lázní, císařských paláců i toalet měšťanů. Nepřetržitý proud tekoucí vody odstraňoval odpady, přirozeně přispíval k čištění kanalizace a udržoval stoku bez překážek.

Kanál široký 3 metry a vysoký 4 metry byl vybudován velmi kvalitně s přispěním předních etruských inženýrů. Nejednalo se o nákladnou stavbu, jako pracovní síla byli totiž nasazeni římští občané z chudších vrstev a etruské ženijní vojsko.


Od starověku až do současnosti

Obdobný kanalizační systém, zejména v kombinaci s akvadukty, se v pozdějších letech rozšířil po celé Římské říši. Kanalizace Cloaca Maxima byla zachována po celou dobu existence Římského impéria i po jeho pádu.

Kanalizace Cloaca MaximaDodnes je tento systém odpadních vod v Římě stále plně využíván. Cloaca Maxima svádí dešťovou vodu a nečistoty z centra města. Původní vyústění stoky do řeky Tibery je dnes viditelné v blízkosti římských mostů Ponte Rotto a Ponte Palatino.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK