Řím, kolébka kanalizace

Nejvyspělejší kanalizace? Vraťte se do Říma!

nejvyspělejší kanalizacePokud se domníváte, že nejvyspělejší a nejpropracovanější systém kanalizace měli staří Egypťané, pak jste v hlubokém omylu. V prvopočátcích Egypta si lidé s výkaly příliš hlavu nelámali a tak je pouze vymetali za dveře obydlí, popřípadě do blízkého Nilu. Zajímavé však bylo další „zpracování“ těchto tělesných zbytků. Egyptské ženy veškerý trus na ulicích sbíraly a následně sušily, neboť takto získaná surovina se využívala jako nejlevnější, ale přitom velmi výhřevné palivo.


Římská říše, precizní systém kanalizace

Oproti tomu římští „sousedé“ byli v tomto ohledu daleko preciznější a hlavně vyspělejší. Řím se stal kolébkou propracovaného systému pro výstavbu vodovodů, zejména akvaduktů a kanalizací. V domech bohatších občanů se budovaly jakési latríny, které se postupem doby stěhovaly z prostor pro bydlení do odlehlejších částíakvadukty a kanalizace domů. Ale ani chudší obyvatelé v tomto ohledu nepřišli zkrátka. Římské impérium jim vybudovalo latríny, které byly rozmístěny po různých částech města. Navíc mužská část obyvatelstva mohla využívat i zařízení podobná dnešním pisoárům. Jejich obsah byl zachytáván do nádob a Římany dále zpracováván, zkrátka ani kapka moči nepřišla nazmar. Moč totiž obsahovala amoniak, jenž má čistící účinky. Tuto látku pak Římané využívali například v koželužnách.

Římská kanalizace však mnohdy sloužila i k jiným, než původně vybudovaným účelům. V jejich „útrobách“ totiž velmi často končil nejeden nepohodlný občan.


Pád Římské říše, pád kanalizace

Bohužel s pádem Římské říše upadl v zapomnění i propracovaný kanalizační systém. Trvalo totiž mnoho dalších staletí než Evropané začali s budováním podobně vyspělé kanalizace. Přesto některé střípky staré římské kanalizace odolaly i neúprosnému stroji času a přetrvávají dodnes.

kanalizace Cloaca MaximaCloaca Maxima (Velká stoka) v Římě je nejstarší, dosud fungující kanalizace na světě. Tato kanalizační stoka je 3 metry široká a 4 metry vysoká! Kanalizace Cloaca Maxima dnes ústí do řeky Tibery u římských mostů Ponte Palatino a Ponte Rotto. Část římské kanalizace využívá až do současnosti anglický York, město s bohatou historií ležící v severní části Velké Británie, a další evropská města.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK