Historie kanalizace města Brna

Pohled do historie brněnské kanalizace

historie kanalizace města BrnaKaždý jistě ví, že Brno je druhé největší město v České republice a zároveň je největší město na Moravě. Je také sídlem Jihomoravského kraje a bývalým moravským zemským hlavním městem. Málokdo ale asi ví, jaké byly počátky kanalizace v této moravské metropoli.

Stejně tak jako jiná města, tak i Brno se ve středověku potýkalo s problémem, jak vyhnat z města řadu epidemií (morem počínaje a cholerou konče), které vznikaly ze všudypřítomné špíny. A aby také ne – v této době neexistovala ve městě žádná splašková kanalizace. Vše, co mělo tekutou konzistenci, se vylévalo do otevřených rigolů, které vedly po ulicích. To mělo za následek šíření již zmiňovaných epidemických onemocnění a tím i razantní úbytek obyvatelstva. A také samozřejmě i nesnesitelný zápach, který se šířil ulicemi Brna především v teplých letních měsících.

Nutnost vybudovat kanalizační systém zvyšoval i fakt, že se v Brně koncem 12. století začala zhoršovat kvalita podzemní vody a to především za výrazného přispění místních nekvalitních a přeplněných žump.


Soustavná síť kanalizace v Brně

Výrazný posun k lepšímu zažilo Brno již ve 14. století, kdy začaly být ulice města dlážděny. Došlo také na vybudování svodnic, stružek a rigolů, jejichž účelem bylo svést nejen dešťovou, ale i splaškovou odpadní vodu mimo město. Přesto ani tento odváděcí systém nezabránil v šíření epidemií. Teprve ve druhé polovině 17. století začínají být budovány první kanalizační stoky z cihelného či kamenného zdiva.historie kanalizace města Brna

S plánováním budování soustavné kanalizační sítě v Brně se začalo až ke konci 19. století, konkrétně roku 1892. V této době se však již Brno mohlo chlubit cihlovými a betonovými kanalizačními stokami o celkové délce téměř 35 km. Počátkem minulého století pak došlo k odkanalizování prakticky celého Brna. S dalším připojováním okrajových měst se postupně zvyšovaly nároky na stávající kanalizační síť a vznikla nutná potřeba tuto kanalizaci rozšířit. Městský stavební úřad v roce 1922 proto vypracoval generální projekt kanalizace města Brna. V průběhu jeho realizace byla většina městských čtvrtí připojena do brněnské veřejné kanalizace.


Brněnská kanalizace v roce 2012

Ani v tomto století však Brno nezapomíná na modernizaci kanalizace. V květnu 2012 jsme na portále ABC Kanalizace vydali zprávu o největší investiční akci města Brna v posledních letech. Jde o právě probíhající realizaci rozsáhlého kanalizačního projektu, který zahrnuje dostavění kanalizace ve čtyřech městských částech. Zároveň by mělo dojít k modernizaci páteřní kanalizační stoky a to zejména v jižních předměstích.

Celková investice do zmiňované výstavby a rekonstrukce kanalizace činí přes 2 miliardy korun. Zhruba polovina nákladů bude hrazena z dotací EU. Město Brno si od této akce slibuje především konec nekontrolovatelného vypouštění odpadních vod do řek a znečišťování podzemních vod.


Kam dál na ABC Kanalizace? Mohla by Vás také zajímat historie kanalizace v Praze.
Brno, kanalizace v roce 2012
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK