Historie kanalizace v Praze

Toulka historií pražské kanalizace

Pokud bychom se měli vydat do historie kanalizace v Praze opravdu důkladně, pak by naše putování začalo již ve 14. století, kdy v roce 1340 v pražských ulicích započalo pravidelné čištění konané Jindřichem Nithardem. Ten se ve smlouvě zavázal nejdéle do Svatodušních svátků vyčistiti město (tehdy ještě obec Staroměstská) od všeho neřádu.

historie kanalizace v PrazeNutnost vyčistit město od výkalů, splašků a dalších nečistot pocítili obyvatelé Prahy též v roce 1483, kdy jich více jak 30 000 zemřelo na mor. Menší zlom ve výstavbě jakéhosi systému kanalizací nastal až v 17. století, kdy v 60. letech byly vybudovány klenuté kanalizační stoky v příkopech, původně určených k odvádění dešťové vody a výkalů. Odváděné odpadní vody pak končily v dnešní pražské Vltavě. V témže roce byla také zbudována kanalizační stoka k odvodnění Klementina, neboť v jeho areálu studovalo a bydlelo několik set lidí.


V roce 1787 vrchnost nařizuje stavbu kanalizace

purkrabí Karel Chotek

Purkrabí Karel Chotek
Foto: Wikipedia, volné dílo

Rok 1787 představoval skutečný zlom pro výstavbu kanalizace v Praze. Právě tehdy vznikla průkopnická myšlenka na vybudování systematické stavby kanálů pro pražské hlavní ulice. A zároveň byl dne 08. 10. 1787 schválen důležitý dvorský dekret, jenž nařizoval ihned započít se stavbou kanalizace. Bohužel se ukázalo, že Praha nebyla na tak náročný projekt dostatečně připravena a práce postupovaly velice pomalu. Teprve v letech 1816 až 1828 se mohla Praha pyšnit prvními dokončenými úseky kanalizačních stok.

Náklady na vybudování pražské kanalizační sítě, dosahující celkové délky 44 km, byly v té době neuvěřitelných 1 034 000 zlatých. Nutno také podotknout, že lví podíl na vybudování a především dokončení pražské kanalizace měl hrabě Karel Chotek, který byl v letech 1826-1843 nejvyšším českým purkrabím. Jeho jméno také dodnes nese pražská Chotkova ulice či Chotkovy sady. Samozřejmě, že tento první kanalizační systém vykazoval řadu nedokonalostí. Vyhnal ovšem z ulic Prahy povozy, které v bečkách odvážely fekálie a výrazně snížil riziko morové nákazy.


V roce 1893 pražská kanalizace prochází modernizací

Jak už bylo výše zmiňováno, první vybudovaný kanalizační systém v Praze nebyl dokonalý. Z tohoto důvodu se Praha (přesněji tehdejší zastupitelé města Prahy) rozhodla vypsat soutěž na generální řešení pražské kanalizace. V úvodních kolech však neuspěl žádný z předložených projektů.

Hledání vhodného kandidáta trvalo velmi dlouho, neboť teprve v roce 1893 se na scéně objevuje anglickýstará kanalizační čistírna, Praha 6 - Bubeneč inženýr, sir William Heerlei Lindley, který má bohaté zkušenosti s výstavbou moderních kanalizací a vodárenských zařízení po celé Evropě.

Projekt propracovaného systému kanalizace, který sir W. H. Lindley pro Prahu zrealizoval, funguje z větší části dodnes, stejně jako dne 27. 6. 1906 slavnostně otevřená kanalizační čistírna v Praze – Bubenči. Od roku 2010 je však stará pražská čistírna kulturní památkou a svůj původní účel již nevykonává. Dnes je v prostorách čistírny Ekotechnické muzeum s expozicí, která zajímavým způsobem mapuje historii kanalizace v Praze. Muzeum najdete na pražské adrese: ulice Papírenská 6, Praha 6.


Poznámka redakce: velice děkujeme firmě BJ SERVIS Kanalizace za ochotné poskytnutí odborných konzultací k výše uvedenému článku o historii kanalizace v Praze.

Kam dál na ABC Kanalizace? Mohla by Vás také zajímat historie kanalizace města Brna.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK