Finanční sankce za kontaminaci kanalizace

kontaminace kanalizacePři kontaminaci kanalizace dochází k nebezpečí ohrožení odpadní vody. Jde o závažné porušení Kanalizačního řádu. Za odpadní považujeme vodu, která byla znečištěna lidskou činností. Dělí se na odpadní vodu komunální a průmyslovou.

Komunální kanalizace zahrnuje odpadní vody z obytných objektů, nemocnic, škol, administrativních budov atd., a dále vodu dešťovou a oplachovou. Průmyslová kanalizace zahrnuje odpadní vody z výrobních a průmyslových závodů s různou mírou znečištění kanalizace podle zaměření výrobního programu. Při vyšším znečištění se provádí předčištění odpadní vody v čističce, v konkrétním podniku. Předčištěná voda se pak kanalizací dále odvádí do regionální čističky odpadních vod.


Pokuta až půl miliónu korun za znečištění kanalizace!

kontaminace kanalizaceKanalizační řád upravuje limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizace. Jejich překročení je klasifikováno jako přestupek s finančním postihem do 200 000 Kč. Při kontaminaci kanalizace hrozí pokuta až do 500 000 Kč a uhrazení nákladů spojených s likvidací případného havarijního stavu, obecného ohrožení, například za: čištění kanalizace, odbornou dekontaminaci zemin, půd a ploch apod. Za kontaminaci kanalizace se považuje stav, kdy se do kanalizace dostávají látky, které nelze považovat za odpadní vodu.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k měření funkčnosti, poskytování služeb a k provozu reklamy. Používáním webu souhlasíte s využíváním cookies. OK